Tiráž

Táto tiráž bola naposledy aktualizovaná marec 1, 2024.

Vlastníkom týchto webových stránok je:

SIKERS SVIT, s.r.o. s.r.o.
Hlavná 15 059 21 Svit

Slovensko
E -mail: sikerssvit@sikerssvit.sk
Telefónne číslo: 0903 603 741
IČ DPH: SK2023558350

Právny zástupca (zástupcovia) SIKERS SVIT, s.r.o. s.r.o.:

Michal Kasaj

1. Základný

1.1 Sme zaregistrovaní v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 26301/P pod licenciou alebo registračným číslom:

č. 26301/P

Nie sme ochotní ani povinní zúčastňovať sa na postupoch riešenia sporov pred spotrebiteľskou rozhodcovskou radou.

2. Nasledujúce informácie sú povinné podľa nemeckého práva.